Category: Camiler/Türbeler

0

Kalenderhane Camii

Vezneciler’den Süleymaniye Camii’ne giden yol üzerinde Bozdoğan Kemeri’nin yanıbaşında İstanbul’un tarihine Bizans döneminden günümüze kadar şahitlik eden bir dini yapı duruyor.

0

Katip Şemseddin Camii

Eminönü Süleymaniye’dedir. Caminin günümüz kitabesinde şöyle yazıyor; “Cankurtaran Mescidi” Adıyla da tanınır. Banisi Katip Şemseddin’dir. 2.Bayezid döneminde yapılan caminin inşa tarihi kesin bilinmemektedir. Camii ahşap ve çatılıdır. Uzun süre harabe bir halde kalmış. 1982...