Tagged: unkapanı köprüsü

4

Gariban seven köprü

Günümüze kadar Karaköy ile Eminönü arasında (Modern yöntemler ile) 5 köprü inşa edildi. Bunlardan ilki 1845 yılında hizmete açılan Cisr-i Cedid (Yeni Köprü) isimli köprüydü. Köprü Sultan Abdülmecid’in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından yaptırıldı.