Tagged: Sütlüce

Gaysunizade Mehmet Efendi Camii 0

Gaysunizade Mehmet Efendi Camii

  Halıcıoğlu askerlik şubesinin üst tarafındadır. Gaysunizade Mehmet Efendi tarafından 1566 tarihinde Mimar Sinan’a inşaa ettirilmiştir. (Gaysunuzade yada Kaysunizade Mehmet Efendi Hekimbaşıdır ve tıp tarihinin önemli kişilerindendir) Zamanla harap olan cami gecekondular tarafından işgal...

İbrahim Paşa Çeşmesi(Sütlüce) 0

İbrahim Paşa Çeşmesi(Sütlüce)

Sütlüce Hamam sokaktadır. Çeşme Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Şair İvaz tarafından 1589 tarihi düşülen kitabesi şöyledir; Teşme-diller nûş idüp bu mâdan itdükte safâ Sadr-ı a’zam sahibü’l-hayrâta edeler dua Vire kevser Hak ivaz...

Haliç Kongre Merkezi 0

Haliç Kongre Merkezi

10. Ulaşım Şurası sebebiyle ikigün boyunca Haliç Kongre Merkezindeydim. Bunu fırsat bilip biraz fotoğraf çektim. Mezbaha olarak hizmet veren bina günümüzde restore edilerek kongre merkezine dönüştürüldü. Bu kongre merkezi Haliç’te son dönemdeki değişimi hızlandıracak...

Miniatürk 0

Miniatürk

2003 yılında açılan bu müzede Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilmiş eserlerin 1/25 ölçekli maketlerinin yer almakta. Bunlardan 45’i İstanbul’dan, 45 eser Anadolu’dan 15 eser ise bugün Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından olmak üzere,...