Tagged: padişah türbesi

Sultan Abdülmecit Türbesi 0

Sultan Abdülmecit Türbesi

Türbesi’nin yapım kitabesi bulunmamaktadır. Büyük olasılıkla bu türbe padişahın ölümünden önce 1861 yılında yapılmıştır. Sekizgen planlı kesme taştan inşaa edilmiş, kubbeli bir yapıdır. Her cephesi iki sıra halinde pencerelerle donatılmıştır. Türbe kapısı üzerinde H.1328...