Tagged: Mevlevihane

Galata Mevlevihanesi Haziresi 0

Galata Mevlevihanesi Haziresi

Galata Mevlevihanesi postnişinleri, bunların aile bireyleri ve bazı ileri gelen mensupları Türbe kısmında gömülüdür. Dervişlerin ve muhiplerin kabirlerini barından yer ise “hamuşan” (susanlar) olarakta anılan hazire birimleridir. Mevlevihane’de şeyhlik yapmış olanlarla, eşleri, kudümzedeler, neyzenler,...

Galata Mevlevihanesi (Kulekapısı Mevlevihanesi) 0

Galata Mevlevihanesi (Kulekapısı Mevlevihanesi)

Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri ricalinden İskender Paşa tarafından 897’de (1491) kurulmuştur. Kule- kapısı Mevlevihanesi adıyla da anılır. Zaman içinde çeşitli eklerle genişletilerek tam bir tarikat külliyesi niteliğine bürünen mevlevihane, İskender Paşa’ya...

Bahariye Mevlevihanesi 0

Bahariye Mevlevihanesi

Tarih boyunca İstanbul’da kurulan beş tane mevlevîhaneden biri olan Bahariye Mevlevîhanesi, Osmanlı tasavvuf kültürünün en önemli merkezleri arasında yer almış dergâhların sonuncusudur. Kuruluş tarihi bakımından yeni, fakat manevî kökleri bakımından XVII. yüzyılda faaliyete geçen...