Tagged: Kulekapısı

Galata Mevlevihanesi (Kulekapısı Mevlevihanesi) 0

Galata Mevlevihanesi (Kulekapısı Mevlevihanesi)

Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri ricalinden İskender Paşa tarafından 897’de (1491) kurulmuştur. Kule- kapısı Mevlevihanesi adıyla da anılır. Zaman içinde çeşitli eklerle genişletilerek tam bir tarikat külliyesi niteliğine bürünen mevlevihane, İskender Paşa’ya...