Tagged: Knigos

Eyüp Hakkında… 0

Eyüp Hakkında…

Tarihi kayıtlarda Eyüp’ün ilk ve orta çağlarda ormanlık olduğu, insanların buraya avlanmak için geldiği yazılıdır. Bizanslılar döneminde avlanma sahası olarak kullanılmasından ve ayrıca imparatorlara özgü bir av köşkünün bulunmasından dolayı bu semte “av /...