Tagged: Galata

0

1967 öncesi ve sonrası

1930’lu yıllarda Galata Kulesi… İstanbul’un en çok fotoğraflanan yerlerinden biri elbette Galata Kulesi. Fotoğrafta kulenin meşhur külah çatısının olmadığını göreceksiniz. Bu çatı 1850’lerin sonunda bir fırtınada uçmuş. 1967 yılına kadar yukarıda gördüğünüz formda kalmış....

4

Gariban seven köprü

Günümüze kadar Karaköy ile Eminönü arasında (Modern yöntemler ile) 5 köprü inşa edildi. Bunlardan ilki 1845 yılında hizmete açılan Cisr-i Cedid (Yeni Köprü) isimli köprüydü. Köprü Sultan Abdülmecid’in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından yaptırıldı.

Bereketzade Çeşmesi 0

Bereketzade Çeşmesi

Günümüzde Galata kulesinin hemen yanıbaşında duran Bereketzade Çeşmesi 18. yüzyıl yapısıdır. Asıl yeri olan Bereketzade Mescidi’nin olduğu yerde 15. yüzyıl yapısı bir çeşmenin yerine yapılmış 1957 yılında günümüzdeki yerine taşınmış. Bu özet bilginin ardından...

0

Yerin altı

Karaköy ve İstiklal Caddesi’ni birbirine bağlayan dünyanın en eski yer altı ulaşım araçlarından biri olan “Tünel”in doğum günü bugün… Tünel 12 Ocak 1875 tarihinde açıldı.(Bazı kaynaklarda 14 bazı kaynaklarda 17 Ocak yazar) Bu dünyanın...

Dünden Bugüne Galata Köprüleri 0

Dünden Bugüne Galata Köprüleri

19. yüzyılın ortalarında ticari ilişkilerin artması ve sarayın tarihi yarımadadan Beşiktaş’a taşınması kent içi ulaşımının Eminönü-Karaköy tarafında yoğunlaşmasına neden olmuştur. Yine bu dönemde Avrupa’dan ithal edilen atlı binek arabaları yaygınlaşmış ve böylece Haliç’in iki...

Galata Mevlevihanesi Haziresi 0

Galata Mevlevihanesi Haziresi

Galata Mevlevihanesi postnişinleri, bunların aile bireyleri ve bazı ileri gelen mensupları Türbe kısmında gömülüdür. Dervişlerin ve muhiplerin kabirlerini barından yer ise “hamuşan” (susanlar) olarakta anılan hazire birimleridir. Mevlevihane’de şeyhlik yapmış olanlarla, eşleri, kudümzedeler, neyzenler,...

Galata Mevlevihanesi (Kulekapısı Mevlevihanesi) 0

Galata Mevlevihanesi (Kulekapısı Mevlevihanesi)

Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri ricalinden İskender Paşa tarafından 897’de (1491) kurulmuştur. Kule- kapısı Mevlevihanesi adıyla da anılır. Zaman içinde çeşitli eklerle genişletilerek tam bir tarikat külliyesi niteliğine bürünen mevlevihane, İskender Paşa’ya...