Tagged: Büyük Mecidiye Camii

Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy) 2

Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy)

Büyük Mecidiye Camii’nin yerinde 1721 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın damadı Mahmut Ağa tarafından yaptırılan mescit bulunuyordu. 1740’lı yıllarda bu mescitin yerine Divittar (özel kalem) Mehmet Ağa tarafından bir cami yapıldı. Sultan Abdülmecit döneminde...