Tagged: abdülmecid

Sultan Abdülmecit Türbesi 0

Sultan Abdülmecit Türbesi

Türbesi’nin yapım kitabesi bulunmamaktadır. Büyük olasılıkla bu türbe padişahın ölümünden önce 1861 yılında yapılmıştır. Sekizgen planlı kesme taştan inşaa edilmiş, kubbeli bir yapıdır. Her cephesi iki sıra halinde pencerelerle donatılmıştır. Türbe kapısı üzerinde H.1328...

Sultan 3. Mustafa İskele Camii 0

Sultan 3. Mustafa İskele Camii

Kadıköy İskelesine yakın olan bu cami Sultan 3. Mustafa tarafından 1761 yılında yapılmış. Zamanla harap olan cami 1858 yılında Sultan Abdülmecit tarafında kagir olarak tekrar yapılmıştır ve bu yapı 1975 yılında onarım görmüş. 3....

Feshane 0

Feshane

Feshane ile ilgili kendi sitesinde şöyle yazmakta; Feshane 1839 yılında Padişah Abdülmecit’in fermanıyla Osmanlı ordusunun fes ve aba ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu. Ülkemizin gerçek anlamda ilk tekstil sanayi kuruluşu olan Feshane, 1851 yılında Belçika’dan...

Vilayet Camii 0

Vilayet Camii

  Sirkeci Tren istasyonu’ndan Cağaloğlu’na çıkarken (Bab-ı Ali Caddesi) sol taraftadır. Alışılagelmiş klasik uslubun dışındaki mimarisi ile dikkat çekicidir. Aslında caminin ilk yapımı Fatih Sultan Mehmet dönemine rastlar. Bugün gördüğümüz halini 1868 yılında (Sultan...

Taşkışla Binası 0

Taşkışla Binası

Dolmabahçe yamaçlarında Asker Ocağı ve Taşkışla Caddelerinin kesiştiği yerdedir. Bina 1847 yılında Sultan Abdülmecit tarafından İngiliz Mimar W. James Smith’e planları hazırlattırılmış, İstefan Kalfa tarafından yapılmıştır. Aslında bina “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane” (Askeri Tıbbiye) olarak...

Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy) 2

Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy)

Büyük Mecidiye Camii’nin yerinde 1721 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın damadı Mahmut Ağa tarafından yaptırılan mescit bulunuyordu. 1740’lı yıllarda bu mescitin yerine Divittar (özel kalem) Mehmet Ağa tarafından bir cami yapıldı. Sultan Abdülmecit döneminde...